Scenariusz: Auto #1

Scenariusz: Auto #1

Uczestnicy rozdzielają się na dwa zespoły. Na samym środku pola paintballowego stoi samochód. Zadaniem drużyn jest przejęcie i utrzymanie bazy przez minimum 2 minuty. Osoba, która zginęła odradza się natychmiastowo w bazie.

Żeby było sprawiedliwie, bazy uczestników znajdują się w takiej samej odległości od samochodu. W tym scenariuszu kluczowym elementem jest zwinność, refleks i integracja zespołu.