Scenariusz: Auto #2

Scenariusz: Auto #2

Młodzi uczestnicy dzielą się na dwie grupy. Na środku pola paintballowego postawiony jest samochód, na którym znajdują się flagi. Zadaniem obu grup jest zebranie i dostarczenie do swojej bazy, jak największej ilości flag. Drużyna, która przyniesie więcej flag w określonym czasie gry wygrywa.

Gra integruje dzieci i uczy je współzawodnictwa. Pozwala również skupić się na konkretnym celu, doskonale się przy tym bawiąc.