Scenariusz: Team Deathmatch

Scenariusz: Team Deathmatch

Jest to podstawowy scenariusz gry w paintball, jak i również w inne gry oparte na broni. Uczestnicy gry rozdzielają się pomiędzy dwa zespoły. Celem scenariusza jest wyeliminowanie przeciwnej drużyny.

Wygrywa drużyna, której uda się sprzątnąć wszystkich wrogów z przeciwnego zespołu. Wielką zaletą scenariusza, jest fakt, że uczy ona gry zespołowej. Umiejętności poszczególnych uczestników ustępują pierwszego miejsca umięjętności zorganizowania się całego zespołu.