Scenariusz: Zdobywanie Flagi

Scenariusz: Zdobywanie Flagi

Uczestnicy gry tworzą dwa zintegrowane zespoły. Każdy zespół ma swoją bazę, w której znajduje się flaga. Zadaniem drużyny jest zdobycie flagi przeciwnej drużyny i przeniesienie jej do swojej bazy.

W tym scenariuszu liczy się gra zespołowa, która pozwoli zabrać flagę przeciwnemu zespołowi. W momencie w którym uczestnik zespołu noszący flagę przeciwnej drużyny zostanie zestrzelony, to musi pozostawić flagę w miejscu w którym zginął. Scenariusz integruje zespoły i uczy gry taktycznej.